date: 2024-07-17 14:59:21
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/novaplast/app/sql.php
line: 364

ZESPÓŁ NAWIJAJĄCY - ROLOMAT

Zespół nawijający - rolomat służy do nawijania na gilzę folii ze zgrzewem i z perforacją. Zespół działa razem ze zgrzewarką, nawijanie odbywa się na wałki pneumatyczne - rozprężne. Nad płynnością nawijania czuwa szereg czujników. Szerokość zespołu nawijającego uzależniona jest od szerokości zgrzewarki.

 

 

 

 


87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6
tel +48 (56) 65 990 78
tel./fax +48 (56) 65 990 79
novaplast@novaplast.com.pl